Dubbing

Co to jest dubbing?

Dubbing jest procesem, podczas którego głosy aktorów, prelegentów lub innych mówców są dubbingowane, czyli podłożone głosami innych osób.

Gdzie dubbing jest wykorzystywany?

Dubbing najczęściej wykorzystuje się podczas tworzenia innej wersji językowej prezentacji, filmu lub nagrania wideo. Zdarzają się przypadki, kiedy z pewnych względów konieczne jest podłożenie głosu aktora w tym samym języku. Dubbing najczęściej wykorzystywany jest w przemyśle filmowym.

Co jest potrzebne do zrobienia profesjonalnego dubbingu?

Dubbing powstaje w celu zachowania nie tylko dialogów i monologów, lecz również całej ścieżki dźwiękowej filmu lub nagrania wideo, tj. np. muzyki, hałasu i innych efektów dźwiękowych. W celu wykonania profesjonalnego dubbingu niezbędne jest wysłanie wraz z zamówieniem nagrania wideo z całą ścieżką dźwiękową (tzw. międzynarodowa ścieżka dźwiękowa).

Kolejne kroki