Korekta stylistyczna

Korekta stylistyczna ma na celu sprawdzenie właściwego doboru słów oraz wzajemnych zależności słów w zdaniu, co w sposób zasadniczy poprawia zrozumiałość oraz ogólny odbiór tekstu. Osoba wykonująca korektę poprawia tekst pod względem stylistycznym tak, by spełniał on jak najlepiej cel, do którego został przeznaczony. Przystosowuje i ujednolica styl, modyfikuje poszczególne zwroty w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadały one czytelnikom z docelowego kraju lub regionu, czy też fachowcom specjalizującym się w określonej dziedzinie.

Poszukujesz innego rodzaju korekty?

Kolejne kroki