W ciągu całego 2015 roku będzie Pygmalion,s.r.o. wyłącznym dostawcą tłumaczeń pisemnych i ustnych dla spółki ARCELORMITTAL OSTRAVA a.s.

16 . 3 . 2015

Na początku tego roku odnieśliśmy sukces w przetargu na dostawy tłumaczeń pisemnych i ustnych dla spółki ARCELORMITTAL OSTRAVA a.s.

W ciągu całego 2015 roku będzie Pygmalion,s.r.o. wyłącznym dostawcą tłumaczeń na osiem języków.

Już teraz pracujemy nad tłumaczeniami na pełnych obrotach. Dla całego naszego kolektywu jest to wielkie wyzwanie i mamy nadzieję, że spełnimy oczekiwania naszego klienta.