TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE W KOMBINACJI JĘZYKOWEJ: JĘZYK ANGIELSKI-JĘZYK POLSKI-JĘZYK CZESKI

25 . 4 . 2014

Zapewnimy Państwu tłumaczenia przysięgłe na potrzeby międzynarodowych przetargów i ofert publicznych, w kombinacji językowej angielski - polski - czeski.

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE W KOMBINACJI JĘZYKOWEJ: JĘZYK ANGIELSKI-JĘZYK POLSKI-JĘZYK CZESKI

W przypadku międzynarodowych przetargów, ofert publicznych czy innych ofert handlowych zapewnimy Państwu tłumaczenia przysięgłe w następujących kombinacjach językowych:

tłumaczenia z języka polskiego na angielski
tłumaczenia z języka angielskiego na polski
tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki
tłumaczenia z języka niemieckiego na polski
tłumaczenia z języka polskiego na rosyjski
tłumaczenia z języka rosyjskiego na polski
tłumaczenia z języka polskiego na francuski
tłumaczenia z języka francuskiego na polski i inne...

Co będzie Państwu potrzebne?

Oryginał lub poświadczona kopia oryginalnego dokumentu.

Gdzie mogą Państwo odebrać gotowe tłumaczenie?

W naszych oddziałach w Ostrawie, Trzyńcu lub w Cieszynie. Jeżeli są Państwo spoza naszego regionu, gotowe tłumaczenie przysięgłe wyślemy listem poleconym lub kurierem PPL.

Jak długo to będzie trwać?

Standardowy termin dostarczenia tłumaczenia przysięgłego w kombinacji językowej: język polski-język angielski-język czeski, wynosi od 3 do 5 dni roboczych, ale jest to możliwe również na następny dzień. Wszystko zależy od Państwa potrzeb.

Ile to będzie kosztować?

Cena za jedną stronę rozliczeniową tłumaczenia przysięgłego, w kombinacji językowej: język polski-język czeski, wynosi 349 CZK bez VAT. Cena za jedną stronę tłumaczenia przysięgłego, w kombinacji językowej: język angielski-język polski, wynosi 449 CZK bez VAT. Wycenę tłumaczeń w pozostałych kombinacjach językowych przeprowadzimy na Państwa życzenie. Jeżeli poproszą Państwo o przesłanie tłumaczenia przysięgłego za pośrednictwem poczty, wartość tłumaczenia wzrośnie o opłatę pocztową w wysokości ok. 40 CZK.
Proszę pamiętać, że w przypadku dokumentacji ofertowej w ofercie publicznej najczęściej wymagane jest właśnie tłumaczenie przysięgłe.

Zapewnimy Państwu:
• tłumaczenia przysięgłe certyfikatów zgodności
• tłumaczenia przysięgłe wyciągów z rejestrów publicznych - rejestr handlowy, rejestr działalności gospodarczej, rejestr karny
• tłumaczenia przysięgłe umów
• tłumaczenia przysięgłe certyfikatów
• tłumaczenia przysięgłe sprawozdań z realizacji projektów
• i inne

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą elektroniczną lub telefonicznie. Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej znajdują się w sekcji kontakty.