Terminal płatniczy

24 . 4 . 2014

Szanowni klienci,
od dnia 01.04.2014, w oddziale firmy Pygmalion w Czeskim Cieszynie istnieje możliwość płacenia za usługi tłumaczeniowe za pomocą karty płatniczej.