Poznaj zalety tłumaczenia przez Skype

27 . 11 . 2013

W listopadowym newsletterze kierownik centrum tłumaczeń Andrea Lukášová zaprezentowała zalety tłumaczenia za pośrednictwem Skype i przez telefon.
Podsumowała też zmiany, do których doszło w mijającym roku a także podziękowała obecnym klientom i współpracownikom.

Szanowni Partnerzy Biznesowi,

z okazji kończącego się 2013 roku chciałabym podsumować ostatnie 12 miesięcy naszej ciężkiej pracy i podziękować Państwu za współpracę, bez względu na to, czy są Państwo naszymi aktualnymi Klientami, czy też nasza współpraca z Państwem jest, jak dotąd, drzemiącym w nas zawodowym marzeniem.
Ze względu na dużą liczbę zadań nie mamy nawet czasu świętować naszych cząstkowych sukcesów; mimo to z należytą skromnością przyznaję, że w ciągu 15 lat istnienia Pygmalionu nie jest ich mało. Zaszły zmiany. Ku mojej radości były to zmiany, które pchnęły nas do przodu.
To Państwa wymagania przyczyniają się do naszego rozwoju.
Największe zmiany odczuliśmy w zakresie zapotrzebowania na tłumaczenia ustne i usługi multimedialne, dlatego tym usługom poświęcę kilka poniższych słów.

Jak zmieniły się wymagania dotyczące tłumaczeń ustnych?
Na początku naszego istnienia mieliśmy jedynie nadzieję, że uda nam się stworzyć zespoły wykonawcze tłumaczy ustnych i kierowników projektów, będące w stanie zaspokoić coraz bardziej wysublimowane i skomplikowane wymagania Klientów, przed ponad dziesięcioma laty tylko sporadycznie zwracających się do Pygmalionu z prośbą o wykonanie dodatkowego, nieskomplikowanego tłumaczenia ustnego negocjacji handlowych. Wówczas 95% naszych zleceń stanowiły tłumaczenia pisemne.
Obecnie tłumaczenia ustne stanowią pewne 40% obrotów brutto Centrum Tłumaczeń Pygmalion, które coraz częściej zapewnia tłumaczy ustnych również na innych kontynentach niż tylko europejski. Wyjątku nie stanowią nawet takie języki jak koreański, japoński, czy chiński, dawniej uznawane za egzotyczne. Codziennością są dla nas tłumaczenia między językami angielskim, francuskim, arabskim, niemieckim i polskim.

Coraz częściej zwracają się do nas firmy, desperacko zmagające się z brakiem czasu i ponoszące znaczne koszty podróży do klientów. Dlatego staraliśmy się odpowiedzieć na ich potrzebę uzyskania tłumaczenia ustnego, jednak niewymagającego skomplikowanych i nierzadko kosztownych dojazdów do klienta lub partnera biznesowego. Od tego roku proponujemy realizację tłumaczeń ustnych za pomocą komunikatora Skype lub telefonu, a zapotrzebowanie na tę usługę jest duże.

Jak odbywa się tłumaczenie za pomocą komunikatora Skype lub telefonu?
Bezpośrednio przed tłumaczeniem Klient podaje nam numer telefonu lub nazwę użytkownika Skype osoby/firmy, z którą chciałby się skontaktować. Drogą telefoniczną lub mailową wyjaśnia on, co będzie tematem i jakiej dziedziny tłumaczenie będzie dotyczyło. Najlepszym rozwiązaniem jest wysłanie nam drogą elektroniczną dokumentów na temat spotkania, umożliwiających tłumaczowi zapoznanie się z kluczowymi nazwami, liczbami i datami, które padną w trakcie rozmowy i często są bardzo istotne podczas tłumaczenia.
Po połączeniu wszystkich uczestników można przystąpić do tłumaczenia ustnego. Rozliczenie odbywa się według stawki godzinowej.

Ile kosztuje tłumaczenie za pomocą komunikatora Skype lub telefon?
Cena zależy przede wszystkim od docelowego języka tłumaczenia. Przyjmijmy, że nasze najniższe stawki godzinowe to stawki za najczęściej używane języki, tj. polski, angielski, niemiecki i rosyjski i wynoszą 499 CZK netto. Należy pamiętać o tym, że jest to zasadniczo cena, która jest końcowa pod względem kosztów poniesionych przez Klienta. Nie trzeba do niej doliczać kosztów podróży, noclegu i posiłków, które zawsze zawierają się w cenie zwykłego tłumaczenia ustnego. Warto również zaznaczyć fakt, że warunkiem wykonania usługi nie jest naliczanie stawki za pół lub za cały dzień tłumaczenia. Rozliczenie następuje w oparciu o faktycznie przepracowane godziny.

Jakie są zalety tłumaczenia przez Skype lub telefon?
Jak już wspomniałam powyżej, nie ponoszą Państwo kosztów podróży, ani też wynajmu drogiego sprzętu wspierającego tłumaczenie, a usługę zapewniamy Państwu nawet tego samego dnia. Do tego połączenie przez Skype jest darmowe, a swojego rozmówcę widzą Państwo on-line przy pomocy kamery internetowej. Możliwe jest też przeprowadzenie telekonferencji z udziałem większej liczby uczestników, łączących się z własnego biura, często z innego kraju lub nawet z innego kontynentu.
Coraz więcej firm bierze sobie za cel dalekowzroczny rozwój nie tylko na rodzimym gruncie, lecz również na nowym rynku zbytu.
Przezorni zdają sobie sprawę, że niezbędna jest, oprócz dbania o imię marki, również dobra reklama.

Rosnące zapotrzebowanie na filmy reklamowe lub tworzenie napisów skłoniło nas do wyjścia naprzeciw Klientom także w dziedzinie usług multimedialnych.

Co to są usługi multimedialne?
Z pewnością przyznają Państwo, że nie tylko sam produkt, ale również metody, za pomocą których zapoznają Państwo z nim odbiorców, muszą być dla nowych klientów zrozumiałe.
Pygmalion, s. r. o. nie tylko przetłumaczy Państwa teksty, ale również stworzy wysokiej jakości identyfikację wizualną, zapewniającą Państwu sukces na dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się rynku.
Nagramy dla Państwa filmy reklamowe. A jeśli otrzymali je już Państwo od partnera zagranicznego w obcym języku, zapewnimy ich profesjonalne tłumaczenie i wykonamy dubbing lub napisy.

Co jeszcze przygotowujemy?
Oferujemy kilka nowości, które chcemy skierować do naszych dotychczasowych oraz nowych Klientów i zależy nam, aby powiadamiać ich w ten sposób o wszystkim, co by ich mogło interesować. Będziemy to robić za pomocą newsletterów, wysyłanych kilka razy do roku. Jedną z rzeczy, na które mogą liczyć nasi Klienci, jest nowy kurs korespondencji handlowej on-line, przygotowany przez naszego dyrektora ds. szkoleń, Petra Vlka.

Tego wszystkiego i wiele więcej nauczyliśmy się dla Państwa.
A ponieważ do każdego z Państwa podchodzimy uczciwie i z pokorą, wierzę, że nasza wspólna profesjonalna droga będzie długa.
Takie jest moje życzenie.

Liczę na kolejny rok współpracy z Państwem!

Bc. Andrea Lukášová
kierownik biura tłumaczeń
Pygmalion, s. r. o.