ODNIEŚLIŚMY OGÓLNOKRAJOWY SUKCES W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA CZESKO-POLSKIE TŁUMACZENIA DLA DYREKCJI KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

27 . 2 . 2015

Nasza starannie przygotowana oferta cenowa i dostarczenie wysokiej jakości tłumaczeń próbnych bardzo się nam opłaciło.

 

W ramach projektu Fauna Karkonoszy, Promowanie Karkonoszy i Comenius Viridis, który jest finansowany ze środków programu operacyjnego WE, zawarliśmy z Dyrekcją Karkonoskiego Parku Narodowego umowę ramową na dostarczenie specjalistycznych tłumaczeń na język polski.


Celem tego projektu jest przybliżenie malowniczego krajobrazu oraz fauny i flory w Karkonoskim Parku Narodowym obywatelom polskim.

Polskie tłumaczenia zarówno zwykłych, jak i bardzo specjalistycznych tekstów o wymagającej terminologii będzie się odbywać w czasie półtora roku.